Benefit   8 เหตุผลที่ V-SEP มีประสิทธิภาพดีกว่าระบบแยกสารละลายแบบเดิมๆ

1.High Filtration Rates อัตราการกรองสูง

2.Fouling Resistance ป้องกันการอุดตัน

3.High Solids ใช้กับสารละลายที่มีของแข็งละลายสูง (High TDS)

4.High Efficiency มีประสิทธิภาพการกรองสูง

5.Engineered Dependability  เป็นระบบที่เชื่อถือได้ ตามหลักวิศวกรรม

6.Compact Design ออกแบบให้มีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่

7.Convenient Testing ง่ายสะดวกที่จะทดสอบก่อนออกแบบระบบจริง

8.Low Cost ต้นทุนที่ต่ำเปรียบเที ยบโดยรวมกับระบบเดิมๆ 

 


1. High Filtration Rates อัตราการกรองสูง
อัตราการกรอง V-SEP สูงกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการแข่งขันโดยเฉลี่ยถึง 10 เท่า
การแยกด้วย Membrane มักมีข้อจำกัดและข้อดี ข้อจำกัด ต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง และอัตราการกรองที่ต่ำ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ข้อดี เช่น การแยกที่แม่นยำ การกรองที่ใสสะอาด การควบคุมขนาดการกรองได้ (จาก Microns ไปจนถึงระดับ Molecular) และความเข้ากันได้ของวัสดุที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ด้วยข้อได้เปรียบเหล่านี้ V-SEP จึงมุ่งมั่นที่จะทำให้นวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับการแยกสารละลายด้วย  Membrane ขณะนี้ V-SEP เป็นระบบกรองชนิดเดียวที่มีอัตราการกรองที่มีความสม่ำเสมอสูง (แม้จะมีสารแขวนลอยสูง) ในการไหลผ่านเพียงครั้งเดียว 

2. Fouling Resistance  ความต้านทานต่อการอุดตัน
กระบวนการตัดเฉือนแบบสั่นสะเทือนของ V-SEP ทำให้ผิวหน้าของตัวกรองสะอาด
คุณสมบัติและสิทธิประโยชน์ที่สำคัญๆ ที่ถูกสร้างขึ้นใน V-SEP ที่ไม่เคยมีมาก่อนในระบบกรองแบบเดิมๆ และสิ่งนั่นคือกระบวนการตัดเฉือนจากการสั่นสะเทือน ซึ่งทำให้สิ่งเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ การตัดเฉือนทำให้อัตราการกรองสูง ซึ่งทำให้ V-SEP เป็นระบบเดียวของการกรองแบบนี้ และเป็นการก้าวล้ำทางเทคโนโลยี ครั้งแรกในทำให้สารละลายแยกตัวออกจากกัน มาเป็นเวลาหลายปี ผลอันที่น่าประทับใจของเครื่องแยกแบบสั่นสะเทือนของ V-SEP ที่สามารถประยุกต์ใช้คลื่นแรงเฉือนที่พื้นผิว Membrane ช่วยแก้ปัญหาที่มี มานานของการทำงานของ Membrane การตัดเฉือนสามารถขจัดคราบสกปรกออกจากผิว Membrane ทำให้สามารถกรองได้อย่างรวดเร็วแม้จะมีของแข็งละลายสูงก็ตาม (เช่นเดียวกับตัวกรองและเครื่องกรองแบบโรตารี่) และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่ำ (เปรียบเทียบกับอุปกรณ์แยกแบบ Evaporation และแบบ Biological)

3. High Solids ใช้กับสารละลายที่มีของแข็งละลายสูง (High TDS)
สามารถใช้กับสารละลายที่มี ของแข็งละลายสูง โดยการไหลผ่านเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นกระบวนการแบบง่ายๆ สารละลายที่จ่ายเข้าในระบบ V-SEP ที่มีความหนืดสูงมากๆ (มีของแข็งสารละลายอยู่สูงถึง 70%) สามารถทำงานให้สำเร็จด้วยดี วิธีการทำงานอย่างง่ายๆ ด้วยชิ้นส่วนของแผ่น Membrane จะสั่นสะเทือนอย่างแรง เกิดคลื่นแรงเฉือนทำให้ของแข็ง และสารก่อมลพิษ จะถูกแยกตัวออกกับของเหลวที่ ไหลผ่านผนังของ Membrane  ด้วยอัตราเฉือนที่ผิว Membrane ประมาณ 150,000 ต่อวินาที ซึ่งแท้จริงแล้วมากกว่า 10 เท่าของ ระบบกรองแบบ Cross-Flow

4. High Efficiency ประสิทธิภาพสูง
อัตราการแปลงพลังงาน เป็นแรงเฉือนของ V-SEP สูงถึง 99% หลักการทำงานอย่างประสิทธิภาพสูงของ V-SEP คือระบบการขับแบบสั่นสะเทือน ที่ได้จดสิทธิบัตรแล้ว ระบบนี้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้แรงเฉือนในพื้นที่บางๆ ใกล้กับพื้นผิวของตัวกรอง ซึ่งเป็นการใช้แรงเฉือนในการแปลงค่าพลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานต่ำมาก ระบบ V-SEP ทั่วไปใช้พลังงานน้อยกว่า 20 แรงม้า (HP) V-SEP ทำได้เกือบ 99% ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้แปลงเป็นแรงเฉือน บนพื้นผิว Membrane เปรียบเทียบกับระบบกรองแบบ Cross-Flow อัตราการแปลงพลังงานได้น้อยมาก ประมาณ 10% ที่เป็นแรงเฉือนบนแผ่น Membrane

5. Engineered Dependability เป็นระบบที่เชื่อถือได้ ตามหลักวิศวกรรม

มีเพียงสองชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ในระบบ V-SEP และระบบจะซ่อมแซมตัวเอง เพื่อให้ปราศจากการเกิดตันทุนของการหยุดการทำงาน V-SEP เป็นระบบที่เรียบง่ายและมี ขนาดกะทัดรัด ภายใต้สภาวะการทำงานปกติ การดูแลบำรุงรักษา V-SEP เปรียบเหมือน Pump ตัวหนึ่ง พลังงานจะถูกใช้ทันทีเมื่อถูกใช้งาน และการกรองจะเกิดขึ้นทันที นั่นคือ สิ่งที่ได้อย่างตรงไปตรงมาของ V-SEP มีเพียงสองส่วนที่เคลื่อนที่ได้ คือ สปริงแรงบิด (Torsion-Spring)  ซึ่งได้รับการทดสอบเพื่อความมั่นใจการใช้งานระยะยาว รวมถึงตลับลูกปืน (Bearing) ซึ่งมีการหล่อลื่นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ระบบMembrane ที่เรียงซ้อนกัน ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ระบบจะซ่อมแซมตัวเองโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของชิ้นส่วนของ Membrane จึงช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิ ภาพที่จะไม่หยุดชะงัก

6. Compact Design ออกแบบให้มีขนาดเล็ก ประหยัดพื้นที่

ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียง 16 ตารางฟุตเท่านั้น สามารถแทนพื้นที่ ที่มีขนาดใหญ่กว่า 10 ถึง 100 เท่าระบบ V-SEP ใช้พื้นที่เพียง 20 ตารางฟุต สามารถรองรับพื้นที่การกรองของ Membrane ได้ถึง 1500 ตารางฟุตและทำงานได้ดีกว่าระบบเดิมๆ 10 ถึง 100 เท่า ระบบยังเป็นแยกประกอบเพื่อรองรับขยายตัวได้ง่ายการติดตั้งระบบ V-SEP Series i เป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนมากไปกว่าการติดตั้ง Pump ทั่วๆไป

7. Convenient Testing ง่ายและสะดวกต่อการทดสอบก่อนออกแบบระบบจริง

มีระบบเพื่อทดสอบตัวอย่างขนาดเล็กๆ ไปจนถึงระบบนำร่องจำลองสำหรับโรงงานขนาดใหญ่  V-SEP ให้ความสะดวกสบายทดสอบก่อนที่จะลงทุน V-SEP สามารถทดสอบวัสดุของคุณได้ที่ สถานที่ของเรา เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ ประสิทธิภาพโดยรวม และค่าใช้จ่ายทางการเงินของงบประมาณ การทดสอบสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่การทดสอบตัวอย่างเบื้องต้นและรายงานกลับ จาก V-SEP (จัดส่งให้คุณพร้อมกับตัวอย่างที่กรองแล้ว รวมถึง Concentrate) หรือหากคุณต้องการเช่าระบบขนาดเล็ก (Series L / P) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของคุณเอง หรือคุณสามารถเยี่ยมชมโรงงาน V-SEP เพื่อทดสอบรูปแบบใหม่ๆของ V-SEP  โดยใช้วัสดุของคุณในสถานที่ของเรา V-SEP จะทำการปรับแต่งสำหรับการใช้งานเฉพาะของคุณ ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมในระหว่างการทดสอบจะถูกใช้เพื่อกำหนดค่าระบบรุ่นของเครื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคุณ การควบคุมขนาดมอเตอร์ ประเภท Membrane และวัสดุโครงสร้าง จะได้รับการคัดเลือกมาเป็นพิเศษเพื่อรับประกันว่าเป็นระบบที่ดีที่สุด ซึ่งจะทำให้คุณได้รับบริการที่ ปราศจากปัญหาเป็นเวลาหลายปี

8, Low Cost ต้นทุนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบโดยรวมกับระบบเดิมๆ

การลดใช้พลังงาน ลดการบำรุงรักษา และช่วยเพิ่มผลผลิต คือต้นทุนที่ต่ำอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของ V-SEP เป็นหนึ่งเดียว ในระบบการกรองแบบนี้ ที่มีต้นทุนต่ำที่สุด

 High flux rates อัตราการกรอง หมายถึง ความสามารถในการกรองต่อการลงทุน

Fouling resistance  ความต้านทานต่อการอุดตัน หมายถึงการเปลี่ยน Membrane จะน้อยลงและการทำความสะอาดและบำรุงรักษาน้อยลงเนื่องจากเกิดการความเปรอะเปื้อนน้อย

High solid ใช้ได้กับสารละลายมีของแข็งละลายสูง สามารถทำให้สารละลายไหลผ่านในรอบเดียว ทำให้การทำงานง่ายขึ้น

High efficiency ประสิทธิภาพสูง หมายถึง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

Engineered design ความน่าเชื่อถือในการออกแบบ ช่วยลดเวลาในการหยุดงานลง

Compact design การออกแบบที่กะทัดรัด หมายถึง การประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ลดความต้องการพื้นที่ และช่วยการออกแบบลดพื้นที่ของโรงงาน

Convenient testing  การทดสอบที่สะดวก ช่วยลดต้นทุนโดยการจำกัดความเสี่ยงทางเทคนิค 

ผลประโยชน์ทั้งหมดเหล่านี้ ทำให้ V-SEP ของ New Logic สามารถใช้การแยกสารละลายได้เพิ่มขึ้นในต้นทุนต่ำลง

Powered by MakeWebEasy.com