Membrane Technology  

Membrane ที่ใช้ในระบบ V-SEP ทำจาก Polymer แบบต่างๆเช่น Polyethersulfone, Polyamides และวัสดุฟิล์มบางอื่น ๆ มีมากกว่า 200 ชนิดที่แตกต่างกัน  Membrane บางชนิดใช้เป็นประจำในระบบ V-SEP มีผู้ผลิต Membrane รายใหม่ ๆ เกิดขึ้นทั่วโลกและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี น่าตื่นเต้นมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา (แคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นศูนย์ กลางของเทคโนโลยี Membrane) ความก้าวหน้าเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแยกสารในสภาวะน้ำและน้ำเสียที่รุนแรงตัวอย่างเช่นมีแผ่นกรอง Nano Filtration ที่สามารถทนต่ออุณหภูมิและช่วงอุณหภูมิสูงได้


Membrane มีหลายขนาด และหลายรูปแบบ ในระบบ V-SEP Membrane จะติดอยู่กับถาดสแตนเลส และเรียงซ้อนกันในรูปทรงกระบอก เหมือนกับแผงแบบดั้งเดิม และยึดติดกับโครงสร้าง (ดูหน้าส่วนประกอบของระบบ VSEP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่า ของตัวกรอง V-SEP)โดยพื้นฐานแล้ว Membrane ช่วยให้บางสิ่งผ่านไปได้ ขณะที่ปฏิเสธส่วนที่เหลือ ดังนั้นของเหลวใด ๆ ที่ส่งไปยังระบบ Membrane เช่น V-SEP จะถูกแบ่งออกเป็นสองสาย เรียกว่า Permeate และ Concentrate (บางครั้งเรียกว่า ผลิตภัณฑ์และ Retentate ตามลำดับ) ส่วนหนึ่งของของเหลวที่สามารถผ่าน Membrane เรียกว่า Permeate  Permeate คือ "น้ำสะอาด" (Clean water) ส่วนของของเหลวที่ถูกปฏิเสธการผ่าน Membrane เรียกว่า Concentrate  ในการกู้กลับของผลิตภัณฑ์ หรือ Concentrate ที่ความเข้มข้น เป็นสิ่งที่ต้องการการบำบัดในรูปของน้ำเสีย หรือน้ำเสียในกระบวนการผลิต Concentrate เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น เป็นสารปนเปื้อนสูง ที่ไม่พึงประสงค์

 


พื้นฐานของ Membrane แบ่งได้เป็น 4 ขนาด ดังนี้

Microfiltration-MF (0.1µ - 2.0µ)
Microfilters (MF) ที่ใช้ในระบบ V-SEP เป็นเพียง PTFE (Teflon®) เท่านั้น  Microfilters หรือ MF Membranes ใช้เพื่อกำจัดของแข็งที่ แขวนลอยขนาดเล็ก วัสดุแขวนลอยขนาดใหญ่ ของเหลวผสมบางชนิด และแบคทีเรียส่วนใหญ่ Membrane แบบ MF ไม่สามารถกักเก็บของแข็งที่ละลายน้ำได้ MF Membranes มีประโยชน์ในการรีดน้ำ และขจัดคราบสกปรกต่างๆ เช่น Titanium Dioxide และ Calcium Carbonate ในตอนการเลือกใช้ระบบกรองด้วย Microfiltration เป็นจุดสำคัญอย่างมากของการใช้ งานระบบ V-SEP Teflon ของ MF Membrane  เป็น Membrane ชนิดที่แข็งแรงที่สุด สามารถทนต่ออุณหภูมิถึง 130° C (266° F) และเป็นสารเฉื่อยทางเคมี ระดับ pH ได้กว้างตั้งแต่ 0-14 ความดัน MF Membrane ทำงานอยู่ระหว่าง 30 ถึง 100 psi (~ 2 ถึง 7 bar)

Ultrafiltration-UF (0.008µ - 0.1µ)
Ultrafiltration หรือ UF Membranes ถูกนำมาใช้งานใน  V-SEP ที่หลากหลายโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันสารแขวนลอย 100% UF Membrane จะกำจัดสารอินทรีย์ขนาดใหญ่ เช่นโปรตีน Pyrogens Bacteria  และ Colloids UF Membrane สามารถใช้ใน V-SEP เพื่อทำลายของเหลวผสม โดยไม่ใช้สารเคมีการกรองด้วย UF Membrane สามารถใช้เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Primary Treatment ซึ่งน้ำเสียที่สกปรกโดยเฉพาะจะถูกนำมารีไซเคิล โดยใช้เป็นขั้นตอนแรก สำหรับใช้กับระบบ RO system (Revers Osmosis Membrane) เป็นขั้นตอนสุดท้าย UF Membrane ที่ใช้กันทั่วไปในระบบ V-SEP ประกอบด้วย Polyethersulfone, PVDF(Kynar®) และ Cullulose  UF Membrane มีประสิทธิภาพ และมีโครงสร้างที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการค่าที่กำหนด และลักษณะการใช้งาน, UF Membranes ทำงานที่ดวามดันระหว่าง 30 และ 250 psi (~ 2 ถึง 14 bar) ด้านอุณหภูมิบนของ UF Membrane มีค่าเฉลี่ยประมาณ 90o C (194o F) และค่า pH อยู่ระหว่าง 1-14    


Nanofiltration-NF (0.001µ - 0.01µ)
Nanofiltration หรือ NF เป็น Membrane ชนิดใหม่ล่าสุด NF Membrane เป็น Reverse Osmosis  Membrane แบบ"หยาบ" จะเป็นแบบ Semi-Permeable Membrane โครงสร้างจากวัสดุเช่น Sulfonated Sulfone, Polyamides และวัสดุ Thin Film อื่น ๆ NF Membrane สามารถใช้เพื่อขจัดสารอินทรีย์ และวัสดุที่ละลายน้ำได้หลายชนิด เช่น ความกระด้าง NF Membrane มักใช้ในการบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัด BOD นอกจากนี้ NF Membrane ยังสามารถใช้กับเป็นระบบ RO V-SEP system หรือ RO Spiral system  Permeate จากแผ่นกรอง Nanofiltration Membrane จะได้เป็นน้ำอ่อน "SoftWater" NF Membrane ทำงานที่ความดันตั้งแต่ 200 ถึง 600 psi (~ 14 ถึง ~ 41 bar) และสามารถทนต่อค่า pH ได้ตั้งแต่ 1-14 


Reverse Osmosis-RO (30 daltons-0.001µ)
การ Reverse Osmosis หรือ RO เป็น Membrane ที่ "ละเอียดสุด" ของ Membrane ทั้งหมด นี่คือชนิดของ Membrane ที่ใช้ในกรองน้ำทะเล RO Membrane ถูกออกแบบมาเพื่อหน่วง Sodium Chloride (NaCl) ซึ่งเป็นที่ยอมรับความสามารถในการทำเช่นนี้ ตัวอย่างเช่น น้ำทะเล Desalination Membranes สามารถปฏิเสธการไหลผ่านของ Sodium Chloride (NaCl) ถึง 99.5% ในระบบ V-SEP RO Membrane มักใช้เพื่อขจัดสิ่งมีชีวิต, น้ำมันหล่อลื่น และโลหะที่ละลายน้ำ ในหน่วยที่การทำงานกำหนดไว้ RO Membrane มักถูกติเตรียนอย่างมากในการใช้งานในอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการอุดตันเร็ว ระบบของ V-SEP ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว เป็นการก้าวสู่ ความหลากหลายของการใช้งานที่ต้องการกำจัดสารปนเปื้อนที่มี ขนาดเล็ก (Low Molecular Weight) ออกจากน้ำเสีย ในขณะที่ Reverse Osmosis Membrane (RO) ในช่วงแรกๆทำมาจาก Cellulose Acetate แต่ในปัจจุบัน RO Membrane สร้างThin Film Composites ที่มีการจดลิขสิทธิ์แล้ว  RO Membrane ทำงานที่ความดัน 300 ถึง 1,000 psi (~ 21 ถึง ~ 69 bar) และสามารถทนต่อค่า pH ได้ตั้งแต่ 2-12


 

 


Powered by MakeWebEasy.com