W H O   A R E   W E
 
 
 
 

             ในปี ค.ศ. 1987 ผู้ประกอบการ 2 คน ได้จัดตั้ง บริษัทด้านเทคโนโลยี แห่งใหม่ขึ้น ตามความคิดในการสร้างให้เป็นบริษัทรายได้ระดับหลายล้านดอลลาร์ จากมีจุดเริ่มต้นที่ไม่มีอะไร ที่บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ซึ่งคล้ายกับบริษัท Apple Computer ได้ทำแล้วในประวัติศาสตร์ กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ส่วนในกรณี New Logic  คนสองคนเริ่มที่ในโรงรถ คือ Dr. Brad Culkin และ Ric Johnson, Culkin ได้รับปริญญาเอกด้านวิ ศวกรรมเคมี  ซึ่งเป็นผู้ที่คิดค้นในการพัฒนาเทคโนโลยี ในขณะที่ Ric Johnson มีความถนัดทางธุรกิจ   

         ในขณะที่บริษัทฯเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมด้าน Membrane  ซึ่งในขณะนั้น VSEP ยังใช้งาน แบบดั้งเดิมกับแผ่นกรองแบบ Microfilter และแผ่นกรองแบบพิเศษ สำหรับงานบำบัดน้ำเสีย จากนั้นได้พัฒนาระบบ Nanofiltration และ RO Membrane แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้รับการพัฒนาเป็นครั้งแรก การติดตั้งแผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี้ รวมถึงการออกแบบชุดตัวกรองมีช่องแบบเปิดของ ช่วยให้ VSEP สามารถแยกสารแขวนลอย และของแข็งที่ละลายอยู่ ได้ภายในอุปกรณ์ชิ้นเดียว จุดแตกต่างนี้ พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญ ทำให้ VSEP เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
 
 
 
 

 

M E M B R A N E   T E C H N O L O G Y

 

 

   

               การใช้ Membrane เพื่อแยกของแข็งออกจากสารละลาย ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีนี้มีอุปสรรค ที่แก้ไม่ได้ซึ่งมีผลต่ออุปกรณ์ Membrane คือการอุดตัน ทำให้เกิดการสูญเสียกำลังการผลิตในระยะยาวอันเนื่องมาจากการก่อตัวของสิ่งอุดตันเป็นชั้นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเองตามธรรมชาติ บนพื้นผิว Membrane ในระหว่างกระบวนการกรอง ทำให้การลดประสิทธิภาพการไหลผ่านแผ่น Membrane ขอบหรือชั้นเจลนี้ยังเป็น Membrane อีกชั้นทำให้ลดความสามารถของ Membrane ที่ออกแบบไว้ในการใช้งานการไร้ความสามารถในการจัดการกับการสะสมของชั้นเจลนี้ยังจำกัดการไหลให้มีปริมาณน้อยลง

         V-SEP เป็นผลิตภัณฑ์แรกและสำคัญที่สุดของ New Logic ซึ่งเป็นระบบการแยกสารละลาย แบบสั่นสะเทือน แบบแรกของโลก โดยการใช้คลื่นแรงเฉือนแบบสั่นสะเทือนโดยตรงที่พื้นผิวของ Membrane สามารถแยกสารละลายที่แยกยาก รวมถึงของแข็งที่แขวนลอยอยู่ (TSS) และของแข็งที่ละลายอยู่ ในปริมาณสูง (TDS), น้ำมัน (Oils), อินทรีย์สาร (Organics) และส่วนประกอบอื่นๆที่เป็นปัญหา

         ระบบการสั่นสะเทือนของ VSEP มาจากส่วนหนึ่งที่เคลื่อนที่ได้ : ตุ้มน้ำหนักแบบเยี้องศูนย์ (Eccentric Weight) จะหมุนบนแบริ่ง (Bearing Pins) ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ส่งไปยัง Seismic Mass การสั่นสะเทือนจะถูกส่งผ่านขดลวดสปริง และไปขับตัวกรอง ทำให้ชุดกรองจะเลื่อนที่ไป-มา 54 ครั้งต่อวินาที ที่ความกว้างประมาณ 16 มม. ซึ่งแรงเฉือนจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง การไหลจะเปลี่ยนทิศทางอย่างทันทีทันใด ผลทำให้เกิดการอุดตันที่ Membrane เป็นไปได้ยาก  

P R O D U C T S
 

I18
 
I36
 
I84
 

P50


LP

 


C A S E   S T U D I E S
Bottled Water Purification
Commercial Drinking Water
Fermentation Tank Bottoms
Powered by MakeWebEasy.com