W H O   A R E   W E
 
 
 
 

             ในปี ค.ศ. 1987 ผู้ประกอบการ 2 คน ได้จัดตั้ง บริษัทด้านเทคโนโลยี แห่งใหม่ขึ้น ตามความคิดในการสร้างให้เป็นบริษัทรายได้ระดับหลายล้านดอลลาร์ จากมีจุดเริ่มต้นที่ไม่มีอะไร ที่บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ซึ่งคล้ายกับบริษัท Apple Computer ซึ่งได้ทำแล้วในประวัติศาสตร์ กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ส่วนในกรณี New Logic  คนสองคนเริ่มที่ในโรงรถเช่นกัน คือ Dr. Brad Culkin และ Ric Johnson, Culkin ซึ่งได้รับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมเคมี  เป็นผู้ที่คิดค้นในการพัฒนาเทคโนโลยี ในขณะที่ Ric Johnson มีความถนัดทางธุรกิจ   

         ในขณะที่บริษัทฯเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมด้าน Membrane  ขณะนั้น V-SEP ยังใช้งาน แบบดั้งเดิมกับแผ่นกรองแบบ Microfilter และแผ่นกรองแบบพิเศษ สำหรับงานบำบัดน้ำเสีย จากนั้นได้พัฒนาระบบ Nanofiltration และ RO Membrane แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้รับการพัฒนาเป็นครั้งแรก การติดตั้งแผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี้ รวมถึงการออกแบบชุดตัวกรองที่มีช่องแบบเปิด ช่วยให้ V-SEP สามารถแยกสารแขวนลอยและของแข็งที่ละลายอยู่ได้ภายในอุปกรณ์ชิ้นเดียว จุดแตกต่างนี้ พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเปลี่ยนที่สำคัญ ทำให้ V-SEP เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นจนถึงปัจจุบัน
 
 
 
 

 

M E M B R A N E   T E C H N O L O G Y

 

 

   

               การใช้ Membrane เพื่อแยกของแข็งออกจากสารละลาย ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีนี้มีอุปสรรค ที่แก้ไม่ได้ซึ่งมีผลต่อวัสดุ Membrane คือการอุดตัน ทำให้เกิดการสูญเสียกำลังการผลิตในระยะยาวอันเนื่องมาจากการก่อตัวของสิ่งอุดตันเป็นชั้นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเองตามธรรมชาติ บนพื้นผิว Membrane ในระหว่างกระบวนการกรอง ทำให้การลดประสิทธิภาพการไหลผ่านแผ่น Membrane ชั้นเจลนี้ยังจะเป็น Membrane อีกชั้น ทำให้ลดความสามารถของ Membrane ที่ออกแบบไว้ตามการใช้งานการไร้ความสามารถในการจัดการกับการสะสมของชั้นเจลนี้ยังจำกัดการไหลให้มีปริมาณน้อยลง

         V-SEP เป็นผลิตภัณฑ์แรกและสำคัญที่สุดของ New Logic ซึ่งเป็นระบบการแยกสารละลาย แบบสั่นสะเทือน แบบแรกของโลก โดยการใช้คลื่นแรงเฉือนแบบสั่นสะเทือนโดยตรงที่พื้นผิวของ Membrane สามารถแยกสารละลายที่แยกยาก รวมถึงของแข็งที่แขวนลอยอยู่ (TSS) และของแข็งที่ละลายอยู่ ในปริมาณสูง (TDS), น้ำมัน (Oils), อินทรีย์สาร (Organics) และส่วนประกอบอื่นๆที่เป็นปัญหา

         ระบบการสั่นสะเทือนของ VSEP มาจากส่วนหนึ่งที่เคลื่อนที่ได้ : ตุ้มน้ำหนักแบบเยี้องศูนย์ (Eccentric Weight) จะหมุนบนแบริ่งพิน (Bearing Pins) ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ส่งผ่านไปยัง Seismic Mass การสั่นสะเทือนจะถูกส่งผ่านขดลวดสปริง และไปขับตัวกรอง ทำให้ชุดกรองจะเลื่อนที่ไป-มาประมาณ 54 ครั้งต่อวินาที ที่ความกว้างประมาณ 16 มม. ซึ่งแรงเฉือนจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ทำให้การไหล เปลี่ยนทิศทางอย่างทันทีทันใด ผลทำให้เกิดการอุดตันที่ Membrane เป็นไปได้ยาก  

P R O D U C T S
 

I18
 
I36
 
I84
 

P50


LP

 


C A S E   S T U D I E S
Bottled Water Purification
Commercial Drinking Water
Fermentation Tank Bottoms
Powered by MakeWebEasy.com